تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - سر مقاله
 
 


<-BlogDescription->
 
 
سر مقاله


چرخش معکوس


پذ یرش اصل ولایت فقیه که هما ن کشتی نجا ت مردم و انقلاب اسلامی ایران است حاکی از اعتقاد قلبی ودرونی به آن مستوجب مصونیت از آسیب های دینی و اجتماعی می باشد. که در طول سی و چهار سا ل از عمر انقلاب اسلامی آنرا در مسیر اصلی هدایت کرده است. واز لغزشها انحرافات بدور داشته . اخیرا در اظهار نظرهای آقای مشایی بقول بعضی ها بازوی راست و طراح دکترین سیاستهای رییس جمهور بوده عشق به ولایت پذیری موج می زند . البته خود آقای احمدی نژاد که با هزاران اما واگر به این سمت رسیده هیچ وقت ولایت پذیر نبوده و همیشه در مقابل معنویات واحکام حکومتی رهبری سرسختانه مقاومت نموده در قضیه وزیر محترم اطلاعات وعدم انتصاب آقای مشایی به پست های حساس عزلت نشینی یازده روزه و قضیه آقای مرتضوی ودهها مورد دیگروبنا به اظهارتلویحی همه احکام اینها از سوی حضرت ولی عصر(عج) صادر می شده وبا جن گیری آقای مشایی احمدی نژاد را بجای برد که نباید می رفت . وبا مانع تراشی برای نظام اسلامی وابداع شیوه های چون مکتب ایرانی بجای مکتب اسلامی و ادعای دوستی با ملت اسراییل وبا ستایش از قهرمانان داستانهای حما سی بجای سر داران شهید دفاع مقدس وپدید آوردن یک خط فکری کا ملا متفاوت موسوم به جریان انحرافی را ترویج کردند. گرچه من شخصا" آقای مشایی را یک سیاستمدار آماتور هم نمدانم چون می توانست خیلی بهتر از اینها عمل کند. نمی خواهیم در مورد تصمیم شورای محترم نگهبا ن اظهار نظر کنیم و هیچ کس هم نمی تواند در مورد شورای نگهبا ن تصمیم گیری کند . اما اگر بر فرض  محا ل شورای نگهبان صلا حیت این نامزد را تا یید کرد ما به عقلمان رجوع کنیم کما اینکه در انتخاب آقای احمدی نژاد همین اشتباه رخ داد .و عده ای چون سر دبیر  روز نا مه کیها ن مخالفان احمدی نژاد را مزدور خارجی  معرفی کردند . امّا امروزه دیدیم ودیدند که تحلیل آنها احساسی و کورکورانه بوده . وعده های تحقق نیافته گرانی و تورم بالا بعد از هشت سا ل باز عد م موفقیت دولت را ناشی از کار شکنی داخلی می داند . در پایان اعلام می دارم نویسنده این وبلاگ از هیچ جریان خا ص یا کاندیدای بخصوص به غیر از خط ولایت حمایت نمی کند.       والسلام::
:: مرتبط با:
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392