تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - سر مقاله
 
 


<-BlogDescription->
 
 
سر مقاله

بسمه تعا لی                

                 حمایت اعراب و  تحقق اهداف غرب

رویا ها ی غرب به سر کرد گی امریکا به واقعیت نزدیک می شود از جنگ شش روز اعراب بااسراییل تا به امروز تنها چا لش پیش روی غرب جنگ سردی که بین مرتعحیین و رژیم اشغالگر وجود داشت ما یع نگرانی غرب بود و این نگرانی متا ثر از اضطراب رژیم صهیونیستی بود. چرا که حکومت خود گردان برای باز پس گیری سرزمینهای اشغالی دست از فعالیت بر نداشته هر چند که کند بوده است.با توافق روسیه وامریکا مبنی بر  طرح گفتگوی سیاسی مخالفین دولت سوریه وحل بحران از طریق مذا کره رژیم صهیونیستی انجا م برسد.زیراحفظ موجودیت اعراب که امروزه با منافع رژیم صهیونیستی گره خورده بقاع خود را در نزاع های منطقه ای دنبا ل می کنند.و از خودشان اختیاری ندارند وبعد از اعلام همبستگی حزب الله با دولت سوریه و حضور رزمند گان آن درصحنه جنگ و بر هم خوردن معادلات نظامی با ید یقین بدانیم وزیر امور خارجه امریکا با میل خود به روسیه نرفت تا پیشنهاد  مذاکره  مخالفان اسد را مطر ح کند بلکه با ادغام اندکی از نیروهای حزب الله با ارتش سوریه دشمن عرصه را بر خود تنگ دیدند . وهمه حامیان تروریستها به دست و پا افتادند وموافقت همگان با باز شدن باب گفتگو موثر شد . حالا اگر این کشورهای خوشگذاران اعراب با هم متحد شوند آیا نمی توانند قدس شریف را آزاد کنند. حزب الله در واقع یک گروه است نه مثل یک ارتش که تما م ابزار های جنگی را داشته با شند . بلکه آنچه که حزب الله دارد و ارتجا ع عرب ندارد ایما ن واراده است و آنوقت که پیام حضرت آقا مبنی بر حمایت ایران در جنگ با رژیم صهیونیستی به گوش جها نیان رسید  شا هد بودند که جنگ 33 روزه با چه تلخ کا میهای برای رژیم صهیونیستی به پا یان رسید. این واقعیت کتمان نا پذیر بزرگی است که امریکا همیشه در صد د خلع صلاح خزب الله است تا رژیم غاصب با خیا ل راحت به حیا ت خود ادامه دهد.وما نباید تصور مان این باشد که بعد از بحران سوریه دیگر شا هد بحران نخواهیم بود چون این همه تروریست که از اقصا نقاط جها ن با آنهمه سلاح های اهدای غرب که به منطقه تزریق شده بهانه دیگری باید پیدا شود .کشور ترکیه خود که از حامیان تروریستهاست انفجار ها ی اخیر یک زنگ خطر جدی تجربه کرده است وممکن است ترکیه که نگرانی امنیتی فراوانی دارد انفجار ها به اضافه شود.::
:: مرتبط با:
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : دوشنبه 23 اردیبهشت 1392