تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - سر مقاله
 
 


<-BlogDescription->
 
 
سر مقاله

وحد ت وهمد لی

جامعه اسلامی ایران که امروزه بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند همدلی ووحدت است واز آنجاییکه جامعه اسلامی باید مظهر دموکراسی وبیان اندیشه ونقد سازنده باید سر لوحه امور باشد این بد اخلاقی ها چرا مگر  حضرت آقابارها به این امر تا کید نداشتند و گفتمان سیاسی وبحث را راهگشای مشکلات امور تلقی نکردند جا ی تاسف است عده ای تندروجلوتر از اما م ورهبری حرکت می کنند و عدلیه شان را غیر از خود هیچ کس قبول ندارد وتحمل نظر مخالف وانتقا دی را ندارند ودر مورد اشخاص مطابق با سلیقه خود تصمیم می گیرند ومی خواهند وانمود کنند که هرچه اینها عنوان می کنند درست است ولا غیردر حالی که تحمل شنیدن نظر مخالف عین شجاعت است.این سخن مستبدانه بوش بود که گفت هر که با ما نیست بر علیه ماست این یک تعمیم نارواست.چرا پیا مبر گرامی اسلام در جنگ  خندق     به خرد جمعی تسلیم شد گرچه می دانست راه حل مناسبی نیست وهمانطور هم شد.چرا عد ه ای می خواهند از اسلام ناب محمدی چهره غیر دموکراسی القاء نمایند . درجریان  فتح مکه پرچم لشگر اسلام دست عبید بود و وقتی وارد مکه شد گفت الیوم یوم انتقام فورا" پیا مبر پرچم را از ایشان گرفت وبه حضرت علی (ع) داد و ایشان فر یاد زد الیوم یوم الر حمه یعنی روز مهر بانی و وحد ت و به ابو سفیا نی که 20 سا ل با پیامبر  اسلام جنگیده بود به همراه عده زیادی از همرا هانش پناه داد این چه انتقا م گرفتن از بر ادر دینی است که شمشیر ها را از روبسته اید . مگر تاکید حضرت آقا همیشه بر جذب حد اکثری نیست . در مناظر ه ها چرا آبروی افراد مو من را آماج حملات از پیش تعیین شده قرار می دهید توجیه بعضی  از مسو لین قا بل قبول عامه مردم نیست . آن وقتی که آقای احمدی نژاد در آن مناظره معروف آبروی چهره های نظام را یکی پس از دیگری مورد حمله قرا داد وخدمات انجا م گرفته سی ساله نیروهای انقلاب را بی ارزش قلمداد کرد کسا نیکه تریبون در اختیار داشتند به دفاع از وی پرداختند غافل از آنکه یک روزی مثل این روز ها ورق بر خواهد گشت افرادی با این بینش نمی توانند راهنمای مردم باشند در آن زمان رهبری نظام معترض اتهام زنی بود و بد اخلاقی ها را نکوهش کرد. .چگونه ممکن شده عده ای چشم خود را به حرکتهای انفعالی کشورهای منطقه بسته مگر غیر از این است که خواسته و نا خواسته در صدد تحقق اهداف دشمنان منطقه ای و فرا منطقه ای حر کت می کنند و در جهت خوشحا لی دشمن گا م بر می دارند .افرادی در حا لی  به نیابت از طرف مردم سخن می گو یند که نیابت سخنگوی خانواده خود را نیز ندارند.چرا نمی گذارند شعار رهبر معظم مبنی بر حماسه سیاسی واقتصادی محق شود. گویا عده ای ما موریت دارند که چهره اسلام را مخدوش نمایند وجمهوری اسلامی را کشورغیر دمو کراسی به جها نیان معرفی نمایند. تنگ نظری ها تهمت و افترا به اوج رسیده عده ای را به بهانه های مختلف از خدمت گذاری منع می کنند چرادر واقعه کربلا سالار  شهیدان برای فداکاری و جانبازی در راه اسلام برای حبیب ابن مظاهر سن را ملاک  از جان گذشتگی  قرار نداد چرا آقا آن کودک شش ماهه را برای زنده نگهداشتن اسلام فدا کرد پس بیایید اسا س را خد مت به اسلا م بدا نیم وبس و منصفا نه قضا وت کنیم چرا بعضی افراد با تفسیر به رای خود هر کس را بطر یقی از خدمت به اسلا م منصرف میکنند. ما که قصد تشکیل تیم ورزشی نداریم جوان گرایی کنیم .  شرط خدمت به اسلام را تعهد وتخصص است و خدمت به اسلام در همه حال وبرای همه کس واجب است.بیان رهبر فرزانه در مورد یکی از رد صلا حیتی ها این است( ... و خدا را شکر که اراده و رأى ملت عزیز، بار سنگین امانت و مسؤولیت الهى را بر دوش تواناى مردى بزرگ از فرزندان اسلام و حواریّین امام عظیم‌الشّأن، عالمى مجاهد و فقیهى اسلام‌شناس و سیاستمدارى هوشمند و مدیرى درد آشنا و دلسوز قرار داد. شخصیتى که پرونده‌ى تلاشش در راه خدا و مجاهدتش براى حاکمیت دین و اعلاى کلمه‌ى اسلام، حتّى پیش از نخستین روزهاى شروع نهضت آغاز شده و سرگذشت رنج ها و سختی ها و فعالیت هاى کم‌نظیر را در خود گنجانیده است. چهره‌ى موجّهى که به برکت حرکت در صراط مستقیم انقلاب، همواره امین امام و محبوب امت بوده .
 
  امروز رئیس جمهور ما، از نظر من که سالیان متمادى است ایشان را مى‌شناسم، یک مجتهد قطعى است. این هم از برکات خدا بر ماست. ما رئیس جمهورى داریم که از لحاظ درسهاى حوزه‌یى، یک مجتهد و از لحاظ تفکرات اسلامى، یک متفکر سطح بالا با سوابق فراوان است.»  )بیا ییم گرد چراغ ولایت حلقه زنیم واز کند روی وتند روی پرهیز کنیم وهمه با هم دنبا ل رهبری حرکت کنیم.::
:: مرتبط با:
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : پنجشنبه 2 خرداد 1392