تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - سر مقاله
 
 


<-BlogDescription->
 
 
سر مقاله

آقای رییس حمهور

بد نبا ل پیروزی ملت بزرگ ایران در حما سه سیاسی وحضور مقتدرانه در حمایت از انقلاب اسلا می ایران حالا نوبت عمل منتخب مردم که با شعار تدبیر و اعتدال آمده جهت رهایی این ملت بزر گ از گردنه های پر پیچ وخم و مشکلا ت سیا سی اقتصا دی تورم وبیکار ی که همگی از بر نامه های انتخا با تی آقا ی روحا نی بود قدم بر دارد . آقا ی روحانی با ید بدا ند که می دا ند اگر به وعد ه ها ی داده شده عمل نکند هم پیش خدا مقصر و مجرم است و هم پیش ملت شریف ایران چون ملت به بر نا مه های وی رای داده نه به شخص وی حدیثی از پیامبر گرا می اسلا م نقل شده که می فر ما ید (پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و اله فرمودند:
در شب معراج، بر عدّه اى گذشتم كه لبانشان را با قیچی‌هایی از آتش مى بُریدند.
گفتم: اى جبرئیل! اینها كیستند؟
گفت: آن دسته از خطیبان امّت تو هستند، كه مى‌گویند و عمل نمى‌كنند.


متن حدیث:

قال رسولُ اللّه صلى الله علیه و آله : مَرَرتُ لَیلَةَ اُسرِیَ بی بِأقوامٍ تُقرَضُ شِفاهُهُم بِمَقاریضَ مِن نارٍ ، قُلتُ : مَن هؤلاءِ یا جِبریلُ ؟ قالَ: خُطَباءُ اُمَّتِكَ الّذینَ یَقولونَ ما لا یَفعَلونَ

پس با این حسا ب آقای رییس جمهور منتخب نباید زیاد خوشحا ل باشد چون اگر نتوا ند وفای به عهد کند ملت بزر گ ایران وبخصوص هیجده میلیو ن نفر به این سا دگی از حق خود چشم پوشی نخواهند کرد. اقای رییس جمهور بهتر از هر کسی می داند چه کسا نی و گروه های زمینه پیروزی وی را فراهم کردند واگر منتخب مر دم نتواند در حوزه های سیاست خارجه و داخلی معیشت مردم تورم و گرانی بیکاری تحو لی بوجود آورد قطعا"ویقینا" ملت از وی حما یت نخواهند کرد. و بهانه های واهی که من می خوا ستم ولی نگذا شتند دیگر حنا ی رنگ با خته است چون آقای رییس جمهور بهتر از ما آشنای کاملی به وضع سیاست دا خلی داشت و اگر در خود توان کار و ایجاد تحو ل را نمی دید نبا ید به صحنه می آمد. آقای رییس جمهور شما نیز مثل ما شا هد جشن وپایکوبی مردم در خیا بانها بودید . این شادما نی نه بخاطر پیروزی یک شخص بود بلکه پیروز یک ملت بود و اینها مسو لیت شما برادر بزرگوار را دو چندا ن می کند باشد که انشا الله در خور شا ن این ملت خدمات شا یسته انجام دهید وهمه ملت پشتیبا ن نظام و بر نامه های شما هستند .َکلید تدبیر حسن روحانی در شیراز تغییر کرد+عکس

 

 ::
:: مرتبط با:
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1392