تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - معرفی روستا ی شکرلو
 
 


<-BlogDescription->
 
 
معرفی روستا ی شکرلو
معرفی روستای شکرلو

اولا" بنده بعلت دیر پرداختن به ادامه این گزارش از همه مهربانا ن که منتظر ادامه آداب و رسوم مردم روستای ما بودند معذرت می خواهم وبرای دومین بار از برادران و خواهرانی که با بنده حقیراظهار همدردی کرده بودند صمیمانه تشکر می نماییم.آداب ازدواج در روستای ما شامل چندین بخش مجزاست که اگر خداوند توفیق دهد در مورد هر بخش بحث خواهیم کرد. در روستای شکرلو نچندان دور بدین طریق روابط بر قرار می شد .اولا" دختر وپسر روابط امروزی که دارند وبقول خودشان آشنا شوند را نداشتند . ومتاسفانه امروزه آمار دقیق ندارم که بیشتر آنها به پدیده شومی بنام طلاق منجرمی شود اگر اینها قبلا" آشنا نمی شدند چه می شد خدا می داند. امّا از زمانی که من سخن می گویم این آشنایی قبل از ازدواج نبود شاید آمار طلاق به 5درصد هم نمی رسید باز اینهم دلیلی داشت که از حوصله بحث ما خارج است.وجوانان مورد اشاره فقط می توانستند از دور یا سر چشمه آب روستا همدیگر را ببینند البّته اگر شها مت ودل شیر داشتند در این میان یاد پیامک های بی نام ونشان ایرانسل امروزی آن موقع خا لی بود.واگر خیلی کار بزرگی می کردند تا کسی نیامده دو کلام رد و بدل می کردند واحتما ل این کار یک در صد بود .چون عروس و داماد آینده در یک محیط بنام روستا زندگی می کر د ند د یگر نیازی به اس ام اس نبود و خا نواده ها همد یگر را به راحتی می شناختند اگر آقا پسری نسبت به یکی از دختران دم بخت روستای خودمان یا روستا ی همجوار نظری داشت بدلیل کوچک بود ن محیط زود تشخیص داده می شد.و اگر پدر یا مادر هر یک از طرفین این خا طر خواهی را صلاح نمی دانستند کار در همان جا فیصله پیدا می کردواصلا" ما جرا ادامه پیدا نمی کرد.این کار یکی از عواملی بود که مانع کمی طلاق می شد.البّته لازم بذکر است هر کاری استثنا دارد.ولی در صورت صلاح د ید واوکی شدن این وصلت پیک زنانه فعا ل می شد وفضای روستا پر می شد از خبر این خواستگاری وتازه کار بزرگترهای فا میل شتا ب بیشتری می گرفت وگاهی مشاهده می شد که مقدمات کار چندین ماه به درازا می کشید . واگر آقای داماد وضع ما لی خوبی نداشت باید راه رشت یا تهران را در پیش می گرفت تا هزینه مراسم جشن را فراهم نمی کرد به روستا باز نمی گشت وبعد از اینکه هزینه عروسی توسط خانواده وخود داماد تدارک می شد اولین کار ریش سفید خانواده عروس وداماد این که اگر کسی در طول سال عزیزی را از دست داده حتما"با یک کله قند مارک دار قدیمی به خانه معزا می رفتند تا از ایشان اجازه این وصلت را گرفته باشند ودر مقا بل خانواده معزا بادر خواست خانواده های عروس و داماد موافقت و برای توفیق زند گی آنها دعا ی خیر می کردند .ودر حقیقت کار عروسی کلیک می خورد وخانواده داماد با اطلاع قبلی به خونه عروس می رفتند البته بدون حضور آقای داماد(قابل توجه داماد های امروزی که قبل از این مراسم سیصد بار همدیگر را چه در خفا ویا آشکار همدیگر را می بینند و تا لار را نیز مشخص می کنند)در روستای ما به این شب شب نشانی دادن می گفتند که یک مراسم خصوصی با حضور فامیل نزدیک بر گذار می شد یک روسری امروزیی یا همان کلیاغی قد یمی وپارچه که قبلا" برای همین منظور تهیّه شده واگر داماد وضع ما لی خوب داشت یک انگشتر طلا ویک جعبه شیرینی ملزومات این شب بیاد ماندنی بود تا یک زندگی خوب ساده شکل گرفته باشد ماهم به نوبه خود این مراسم را تبریک می گوییم در گزارش بعدی تا عروسی و خود عروسی را بیان خواهیم کرد.


::
:: مرتبط با: معرفی روستای شکرلو ,
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : دوشنبه 18 فروردین 1393