تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - سرمقاله
 
 


<-BlogDescription->
 
 
سرمقاله
    
    

امریکا وچا لشها پیش رو

در سا لهای نچندان دور با خبر شدیم که برجهای دو قلومرکز تجارت جهانی مورد حمله قرار گرفتند و گذشته از آنچه که امریکایی ها خیلی نا شیانه این سناریو را طراحی کرده بودند که هیچ امریکایی در نمایش هالیودی کشته نشود و مجوزی پیدا کنند تا جامعه جهانی از پیش تسلیم شده حرفی برای گفتن نداشته باشند و زمینه حضورامریکا رافراهم کند بالاخره اجماع جها نی مورد نظر حاصل شد .و امریکا در نوک پیکان حمله به افغانستان وارد گود شد تا به اصطلاح گروه القاده که در زمان حضور شوروی سابق شروع فعالیتش برای مقابله با ارتش سرخ توسط خود امریکاییها بنیان نها ده شده بود نابود شود.لازم بیا آوری است آنجا هم نیت امریکا به فرموده حضرت آقا شوم است چون اگر نیت پا کی داشتند به نیروهای مجاهد دلاوری چون احمد شاه مسعود کمک می کردند که نکردند . امریکاییها وغرب هیچ وقت بفکر نجات مسلما نان نبوده ونه خواهند بود . دستا ورد این لشکر کشی حضور چندین سا له غرب در افغانستان ودر منطقه خاور میانه ولا غیرچون افغانستان هنوز از بحران تروریست رهایی نیافته که هیچ نمی توانند یک رییس جمهور با رای مردم انتخا ب شود این بزرگترین دستا ورد حضور لشگری عظیم غرب به رهبری امریکا در افغا نستان که هیچ مشکلی از مردم افغا نستان را مر تفع نکرد ووضع مردم عراق بعد تر از مردم افغانستان است. واین اصلا" جای تعجب ندارد چون امریکا با مسلما نان مشکل دارد و با شیعیان عرا ق دو چندان تحلیل و ارزیابی اولیه مبین این موضوع است که گروه داعش در خطر نابودی است که غربیها و حامیان نفتی آنها متحد شدند که این گروهی که تا دو ماه پیش برای پیروزی آنها از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کردند می خو اهند با این گروه بجنگند. آیا این کار غربیها جای شک ندارد. چطور وقتی که این گروه وحشی نبش قبر صحابه پیامبر را در سوریه انجام می دادند یا وقتی جگر سرباز سوری را از قفسه سینه بیرون می آوردند و به دندان می کشیدند محکوم نمی شدند . و یقین بدانیم این فلیمهای ساختگی از سر بریدن خبر نگار امریکایی و انگلیسی جزء مجوز حضور ونجات  این گروه خود ساخته چیزی نیست . چون زمین گیر شدن داعش در عراق که امروز راز آنرا رهبری بیان فرمودند.و در سوریه نیز که جلوی پیشروی آنها توسط ارتش سوریه ونیروهای مقاومت گرفته شده دلیل دیگر حضور غرب در منطقه کمک و نجات به اصطلاح ارتش آزاد سوریه که آخرین امید غرب و اعراب برای نابودی و حذف بشار اسد بعنوان دژ مستحکم در مقا بل رژیم اشغالگر است.::
:: مرتبط با:
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : دوشنبه 24 شهریور 1393