تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - معرفی روستا ی شکرلو
 
 


<-BlogDescription->
 
 
معرفی روستا ی شکرلو
روستای ما درایام نوروز درزمانهای  نچندان دور آذاب های خوبی ذاشتنذ باریهای بومی محلی تفریهای سر گرم کننده عروسیهای محلی وهمه اینها مجموعه کامل وکلکسیونی بود که باعث شادابی یک ملت بود حالا چگونه باز می توانیم سنتهای گذشته را احیا کنیم و آن طراوت و شادابی را جای گزین غمهای فعلی کنیم نیازمنذ تلاشهای وافری است . اضلا" اینکار شدنی است یا نه آیا زمینه بر گشت آ ن پویای فرهنگ منسوخ شده یا راه برگت وجود دارد.آن سیزده بدر دسته جمعی قابلیت تکرار دارد یا امپراطوری آن به پایان رسیده وسعی تلاش همه جانبه نیز موثر نخواهد از همه دوسداران ایین ها وسنتها می خواهیم که راه حل عملی پیشنهاد دهند با سپاس از حوصله شما.

::
:: مرتبط با: معرفی روستای شکرلو ,
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : یکشنبه 2 فروردین 1394