تبلیغات
روستای شکرلو - Shokorlu - سر مقاله
 
 


<-BlogDescription->
 
 
سر مقاله
روزی که آقای احمدی نزاد تو ی گرمای تابستان آتش روشن کرده بود چرا این آقایا ن دل نگران به ایشان قوانین بین المللی را یاد آوری نکردند که تابستان بحد کافی

گرم است نیازی به آتش بازی نیست انهاییکه امروز نگران برجام هستند آنوقت این شور سیاسی را نداشتند . یا مشغول تشویق آقای رییس جمهور بودند. یا بهتر 

بگویم در حا ل امتیاز گیری بودند . این دودی که امروز از جامع جهانی بر علیه ملت ایران بلند شده آتشش را جناب دکتر روشن کرده بود .خدا را روزی باید صد بار 

شکر کنیم به جهت نعمت رهبری اگر نبود رهبری ایشا ن الان معلوم نبود چه سرنوشتی داشتیم. می گویند در غرب سیاستها بالای 25 سال تصمیم گیری صورت 

می گیرد امّا در ایران آقای دکتر خودش را یک تنه در تما م زمینه کارشناس قلمداد می کند و عده ای سود جو ایشان را به جهت نیل به این هدف یاری میکنند. 

انوقت که با حضرت ولی عصر عج با هم سجاده باز می کرد چرا اون آقایان نگران امروز به ایشان یاد آوری نکردند در میان این همه علما شما کوتاه بیا ماحصل تلاش

های آقاِ دکتر به بار نشسته و همه ملت ایران دارند تاوان میدهند.


::
:: مرتبط با: سرمقاله ,
نویسنده : عزیز صداقت
تاریخ : جمعه 2 مرداد 1394